Kalender

Vandring gjennom bydelen med Harald Nissen (historiker og bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo). Møt opp på ved trikkesløyfa på Adamstuen kl 14 og ...

Miljøpartiet De Grønne St. Hanshaugen arrangerer lokalpolitisk debatt for bydelen.

I debattpanelet:
Gudmund Brende, 1. kandidat St. Hanshaugen Arb...

Frivillige som deltok i valgkampen møtes på Undewater Pub for å feire resultatene i lokalvalget. ...

Styret som ble valgt på årsmøtet 28. januar møtes for å konstituere seg selv, samt delta i fellesmøte med politisk gruppe....

Styret samles i møterom i Bydelsadministrasjonen. Styremøtene er åpne for medlemmer....

Tre delegater og en observatør fra vårt lokallag deltar på Landsmøtet 2016 på Helsfyr. Oslo...

Medlemmene av lokallaget er invitert til en gjennomgang av gjennomført politikk sett i forhold til vårt lokalprogram og samarbeidsavtalen med V og H....

Styremøtene er åpne for medlemmer av lokallaget. Vi er på et møterom i 5. etg. i Bydelsadministrasjonen....

TRANGE GATER — VIDE TRAFIKKBEHOV

I en bydel som ble utbygget før privatbilismen ble oppfunnet, forsøker bilister, syklister, gående og kollektivtrafik...

Kjære medlem!

Vi inviterer deg til å delta på lokallagets årsmøte i det viktige valgåret 2017. Bli med og påvirk og avgjør våre satsinger og samm...