Folkemøte om trafikk i bydelen

TRANGE GATER — VIDE TRAFIKKBEHOV

I en bydel som ble utbygget før privatbilismen ble oppfunnet, forsøker bilister, syklister, gående og kollektivtrafikk å ta seg fram gjennom gater klemt inne mellom kvartaler med høy tomteutnyttelsesgrad.

Bydelen er i gang med en omfattende trafikkplan. Større kollektivsatsinger, med T-bane og lokaltog under bydelen er varslet. Det merkes og organiseres nye sykkelfelt.

Vi spør:

Byrådssekretær Anja Bakken Riise (MDG) — om samferdelsplaner som berører St. Hanshaugen.

Sykkelreparatør og -forkjemper Einar Bowitz (Den Rustne Eike) — om sykkelens plass i byen.

Landskapsarkitekt Katrine Bjørnstad (Lala Tøyen) — om muligheter for ulike trafikkanters deling av gateareal.

Debatt.