Konstituerende styremøte og gruppemøte

Styret som ble valgt på årsmøtet 28. januar møtes for å konstituere seg selv, samt delta i fellesmøte med politisk gruppe.