Styremøte i MDG. Sted: Bydelsadministrasjonen

Styret samles i møterom i Bydelsadministrasjonen. Styremøtene er åpne for medlemmer.