Fotocredit:

Årsmøte

Vi ønsker deg hjertelig velkommen nå på torsdag, 28. januar kl.18.00. Adressen er  Stensberggata 25 , 0170 Oslo.

Årsmøtet er lokallagets høyeste organ og skal behandle avgjørende politiske og organisatoriske saker for det kommende året.

I forkant av møtet har vi gleden av å presentere både Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel og CICERO-forsker Borgar Aamaas. Han vil gi oss en oppdatering fra klimakonferansen i Paris og holde foredraget «Klimastatus 2016 – Hvordan ser fremtiden ut?»

Møtet er åpent for alle, men kun medlemmer med betalt kontigent i Miljøpartiet De Grønne St. Hanshaugen har stemmerett.

Vedlagt følger saksdokumenter, oppdatert dagsorden og den nye innstillingen til styret.
God lesning og vel møtt til en spennende kveld sammen med oss.

26. januar 2016