Fotocredit:

De Grønne velger samarbeid med Høyre og Venstre på St. Hanshaugen‏

Miljøpartiet De Grønne, Høyre og Venstre er enige om en samarbeidsavtale på St. Hanshaugen. Anne Christine Kroepelien fra Høyre overtar som ny leder etter fire år med rødgrønt styre.

26. oktober 2015

– Jeg gleder meg til å ta fått på jobben med å gjøre bydelen til en grønn kulturbydel med et trygt oppvekstmiljø, hvor alle generasjoner skal trives og hvor vi sammen tar vare på miljøet, tilrettelegger for lokalt næringsliv, kultur, fritidsklubber, idrett, barnehager, barnevern og sykehjem, sier Kroepelien.

De Grønne på vippen

Miljøpartiet De Grønne havnet på vippen i bydel St. Hanshaugen med tre mandater, og valgte tilslutt å støtte Høyre og Venstre. De Grønnes Isa Maline Alstadius Isene overtar som ny nestleder.

– Sammen skal vi gjøre bydelen til en grønn bydel med levende nærmiljøer, klimasmarte transportløsninger og et mangfold av tjeneste- og kulturtilbud. Ambisjonen er å gjøre bydelen til byens beste miljø- og klimabydel, hvor gange, sykkel og kollektiv prioriteres, sier Isene.

Venstre og De Grønne deler komiteene seg imellom

De Grønne får også leder av Miljø- og byutviklingskomiteen og nestleder i Oppvekst, kultur og lokalsamfunnskomiteen. Venstre får leder i sistnevnte, og nestleder i førstnevnte komite.

– Vi skal bevare grøntområder, ruste opp parkene, og legge til rette for frivillighet og næringsliv slik at bydel St. Hanshaugen skal være en trygg oppvekstbydel med friske grønne lunger, har tilbud til alle generasjoner samt flere fortauskafeer og uteservering, sier Kjartan Almenning, gruppeleder for Venstre.

Bydelsutvalget har konstituerende møte tirsdag 27. oktober, kl 18:00 i den nye bydelsadministrasjonen Stensberggata 25-27.

Om Isa Maline Alstadius Isene

Isa er 22 år og kommer fra Oslo, og jobber som daglig som Generalsekretær i Grønn Ungdom. Hun har bachelorgrad i folkemusikk fra Høgskolen i Telemark og et halvt år med globale miljøstudier i Ghana. I Telemark fungerte hun som talsperson i fylkeslaget, helt til hun ble med i Grønn Ungdoms Arbeidsutvalg i 2013. Hjertesakene er miljø, kulturvern og dyrevern.

 

Samarbeidserklæring 2015-2019 MDG H V St. Hanshaugen.