Bli med frivillig!

MDG etablerer ressursgrupper i bydelen – en unik mulighet til å involvere seg og gjøre en forskjell for mennesker og miljø der du bor.

Trenden med at store byer går foran i miljø- og klimakampen vokser og blant disse er Oslo helt fremst. På samme måte kan vi nå sørge for at St. Hanshaugen går foran i Oslo by. MDG etablerer derfor ressursgrupper i bydelen – en unik mulighet til å involvere seg og gjøre en forskjell for mennesker og miljø der du bor.

 

AKSJONSGRUPPEN // Planlegger, mobiliserer og gjennomfører hjemmebesøk, hi-5 aksjoner, plakataksjoner og annen lokal tilstedeværelse.

FAGGRUPPEN – OPPVEKST, KULTUR OG LOKALSAMFUNN // For å støtte MDGs folkevalgte i politiske saker knyttet til oppvekst, klima- og miljø, kultur og idrett, lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse.

FAGGRUPPEN – MILJØ OG BYUTVIKLING // Støtte og innspill til folkevalgte i forhold til kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

FAGGRUPPEN – HELSE OG SOSIAL // Støtte og innspill til bydelsutvalget om psykisk helsevern, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse, miljø og forurensing samt TT-tjenesten.

STRATEGIGRUPPEN // Lage innspill til MDG sentralt om hva som skal til for å bli et 20% parti ved stortingsvalget i 2021.

MEDIEGRUPPEN // Produksjon og publisering av lokale nyheter og annet innhold.