Om

Dette er lokallaget til Miljøpartiet De Grønne (MDG) på St. Hanshaugen.

Miljøpartiet De Grønne var siden valget i 2011 representert i bydelsutvalget på St. Hanshaugen ved BU-nestleder og gruppeleder Sindre Buchanan.

I lokalvalg 2015 fikk MDG St. Hanshaugen, med 16,3 % valgoppslutning, tre plasser i Bydelsutvalget. Isa Maline Isene var BU-nestleder, Beate Folkestad Habhab og Sindre Buchanan hadde de to andre plassene.

I valget 2019 fikk vi hele 26,2% oppslutning og dermed fire plasser i Bydelsutvalget. Ingrid R. Fjellberg er nåværende leder for Bydelsutvalget. I tillegg fikk vi inn Mikkel Storm Glomstein, Vidar Isaksen og veteranen Beate Folkestad Habhab.