Om

Miljøpartiet De Grønne var etter valget i 2011 representert i bydelsutvalget på St. Hanshaugen ved BU-nestleder og gruppeleder Sindre Buchanan.

I lokalvalg 2015 fikk St. Hanshaugen MDG, med 16,3 % valgoppslutning, tre plasser i Bydelsutvalget. Isa Maline Isene var BU-nestleder, Beate Folkestad Habhab og Sindre Buchanan hadde de to andre plassene.

I lokalvalget 2019 fikk vi hele 26,2% oppslutning og dermed fire plasser i Bydelsutvalget. Ingrid R. Fjellberg ble leder for Bydelsutvalget. Mikkel Storm Glomstein, Vidar Isaksen og veteranen Beate Folkestad Habhab hadde de tre andre plassene.

I løpet av perioden ble Ingrid R. Fjellberg utbrent og fikk fritak (https://vartoslo.no/beate-folkestad-habhab-bydel-st-hanshaugen-gudmund-brede/ingrid-fikk-fritak-pa-grunn-av-utbrenthet-jeg-har-hatt-en-toff-tid-som-leder-av-bydelsutvalget-pa-st-hanshaugen/367382). Etter utskifting av leder tok fylkeslagsleder Sigrid Heiberg over som nestleder i Bydelsutvalget. Vi ble også redusert med én plass da Beate Folkestad Habhab melde seg ut i protest mot våpenstøtte til land i krig, slik som Ukraina, og fortsatte som selvstendig. Vidar Isaksen og Knut Schreiner har sittet ut perioden etter utskiftninger.

I lokalvalget 2023 stiller vi med blanke ark. Målet vårt er å oppnå samme antall plasser i Bydelsutvalget som sist, med de fire nye kandidatene våre: Christoffer O. Nyhus, Nora Sulejmani, Adela S. Askeland og Vilde Rosén.