Bydelsutvalget

BU-gruppen til St. Hanshaugen MDG består av følgende medlemmer:

BU-leder Ingrid R. Fjellberg
BU-representant Beate Folkestad Habhab  
BU-representant Mikkel Storm Glomstein
BU-representant Vidar Isaksen

Bydelsutvalget (BU), underkomiteer og andre utvalg har faste månedlige møter. Dere finner oversikten over disse på bydelens hjemmesider. Møtene er som regel åpne for offentligheten.