Fotocredit: Linn Kaasa

Bydelsutvalget

16. desember 2011

BU-gruppen til St. Hanshaugen MDG består av følgende medlemmer:

BU-nestleder, 1. vara AU, Medlem av Miljø- og byutviklingkomiteen Isa Maline Isene
BU-representant Beate Folkestad Habhab  
BU-representant Sindre Buchanan
Vara: Linn Kaasa

Bydelsutvalget (BU), underkomiteer og andre utvalg har faste månedlige møter. Dere finner oversikten over disse på bydelens hjemmesider. Møtene er som regel åpne for offentligheten.