Vil du hjelpe oss å virkeliggjøre vår grønne politikk på St. Hanshaugen?

Med fire representanter i Bydelsutvalget har Miljøpartiet de Grønne en betydelig innflytelse lokalt. Vi trenger flere aktive medlemmer som er villige til å inneha verv eller rådgi våre representanter. Ta kontakt!