Politikk

Her kan du lese valgprogrammet vårt:

Valgprogram 2015 MDG St Hanshaugen

Vår  visjon for bydel St. Hanshaugen er et grønt og urbant lokalsamfunn, der alle har mulighet til å delta og bli hørt. Vi ønsker å fremme kontakt på tvers av generasjoner, nasjonaliteter og livsbakgrunn ved å utvikle nye møteplasser og aktiviteter som bringer folk sammen, samt ved å sikre at alle har tilgang til tilbudene i bydelen. Bydelen skal utvikles videre som en  levende bydel med et mangfoldig tilbud av handel, arbeidsplasser, kultur og inkluderende møteplasser i nærmiljøene.

I vårt politiske arbeid, legger vi vekt på å tenke nytt.  Vi ønsker å tilby alternative løsninger som er langsiktige og kunnskapsbaserte, og på en effektiv måte tar tak i de viktigste utfordringene.  Med dette programmet tilbyr Miljøpartiet De Grønne en omstillingpolitikk i praksis.

Etter valget 2015 inngikk MDG St. Hanshaugen et samarbeid med Venstre og Høyre i bydelen. Samarbeidserklæringen for bydelen 2015-19 kan leses her:

Samarbeidserklæring for bydel St. Hanshaugen 2015-19