Andreas Loe

11. kandidat, markeds- og administrasjonsjef