Aud Hegli Nordø

16. kandidat

 

Hva er du mest opptatt av i nærmiljøet?

At det er gode boforhold, minst mulig støy og forurensning, kort vei til grøntarealer og et levende sosialt miljø med cafeer og variert kulturtilbud.

Hva gjør at du vil være lokalpolitiker for MDG?

Alle forandringer man ønsker å se i samfunnet er enklest å få til i nærmiljøet, derfor er det viktig å engasjere seg lokalt.

Hva gjør St. Hanshaugen til et godt sted å bo?

At alt dette er mulig å nå til fots: Oslomarka, fjorden, sentrum, grønne parker, restauranter, konsertlokaler og teaterscener.

Hva håper du MDG vil få til i BU i kommende periode?

Flere bilfrie gater, opprustning av St. Hansparken og Grønt Flagg-sertifisering av barnehager.

Hvilken egeninnsats har du vært mest stolt over i livet ditt?

At jeg har valgt et yrke der jeg hver dag jobber for å påvirke samfunnet i en retning som jeg mener er positiv, slik at flest mulig mennesker kan leve gode og sunne liv og føle seg lykkelige, vakre og fornøyde.

En funfact?

Jeg er over gjennomsnittet glad i kyr og jobbet i min ungdom som budeie i to somre.