Beate Folkestad Habhab

2. kandidat på St. Hanshaugen, 3. kandidat på Oslo-lista., Sivilingeniør

Hva er du mest opptatt av i nærmiljøet?

Inkluderende møteplasser og attraktive, grønne uterom og parker.

Hva gjør at du vil være lokalpolitiker for MDG?

Lokalpolitikk er viktig for å få opp det politiske engasjementet generelt og MDG jobber nedenfra med å få gjennomført det grønne skiftet.

Hva gjør St. Hanshaugen til et godt sted å bo?

Vakre omgivelser, rikelig med parker og bynatur, gateliv, gode tjenester og rause, vennlige innbyggere.

Hva håper du MDG vil få til i BU i kommende periode?

Opprusting av parkene, mer penger til lokale initiativ og bydelsaktiviteter for alle, forbedret hjemmetjeneste, bedre jordmortjeneste og styrket helsetilbud til ungdom.

Hvilken egeninnsats har du vært mest stolt over i livet ditt?

At jeg har skaffet medarbeidere og oppdragsgivere nye oppgaver, kunnskapsgrunnlag og inspirasjon til å jobbe for et bedre miljø.

En Funfact?

Jeg startet familiebakeri  i Paris sammen med min mann og svoger  som vi hadde i 12 år.