Isa Maline Alstadius Isene

1. kandidat , Generalsekretær Grønn Ungdom

Hva er du mest opptatt av i nærmiljøet?

Å vekke tilhørighet til St. Hanshaugen ved å skape bevissthet rundt blant annet bydelens historie og biologiske mangfold. Jeg tror denne følelsen av tilhørighet kan gjøre at flere engasjerer seg lokalt – og med det bruke muligheten lokaldemokratiet i bydelen gir til å være med å påvirke.

Hva gjør at du vil være lokalpolitiker for MDG?

Jeg tror partipolitikk er det mest effektive virkemiddelet vi har til å redusere klimakrisas omfang. Det handler om å ta beslutninger globalt, i MDG er det gjennom Global Greens, og det handler om å ta beslutninger lokalt, gjennom for eksempel et bydelsutvalg eller et kommunestyre. Alt som finnes i verden er lokalt; man må kunne se det lokale i det globale, men også det globale i det lokale.

Ved siden av dette har jeg en egeninteresse for akkurat St. Hanshaugen hvor jeg har vokst opp. Det er nok viktig for meg å ha en slags vaktbikkjefunksjon: Utvikle der det utvikles skal, men også bevare der det bør bevares.

Hva gjør St. Hanshaugen til et godt sted å bo?

På mange måter er St. Hanshaugen Oslos hjerte. De som bor her, bor først og fremst i Oslo sentrum. Likevel fungerer mange nabolag som bakkebygrender – midt i byen. Dette, sammen med mange grøntområder og rikt kulturtilbud, øker livskvaliteten hos de som bor i bydelen.

Hva håper du MDG vil få til i BU i kommende periode?

Målet er jo å bli såpass sterkt representert i BU til at vi kan kunne påvirke hele tankemåten til de andre politikerne i en grønnere retning. Mer konkret håper jeg vi får gjort noe med presteboligen i Stensparken, at vi får utredet prøveordning med stemmerett til 16- og 17-åringer i bydelen til neste valg og at vi får til en ordning med grønne midler etter modell fra bydel Sagene. Det hadde også vært stilig om vi var den første bydelen som innførte Panteringer ved alle offentlige søppelkasser! 

Hvilken egeninnsats har du vært mest stolt over i livet ditt?

Jeg tror faktisk at det å engasjere seg i Miljøpartiet De Grønne er den beste beslutningen jeg har tatt og den jeg er mest stolt av. Her har jeg fått enormt med verdifull politisk og organisatorisk erfaring og jeg har truffet mennesket som vil merke meg for resten av livet.

En funfact?

Jeg er opptatt av å leve som jeg preiker og prøver å redusere mitt økologiske fotavtrykk ved å forbruke mindre – men jeg har en guilty pleasure: øredobber. Jeg kjøper øredobber i stort kvanta.