Linn Kaasa

4. kandidat, Fotograf/regissør

Hva er du mest opptatt av i nærmiljøet?
Begrense luft – og støyforurensning.

Hva gjør at du vil være lokalpolitiker for MDG?
Min samfunnsinteresse gjør at jeg vil jobbe for et grønnere samfunn, hvor mennesker, dyrevelferd og miljø prioriteres.

Hva gjør St. Hanshaugen til et godt sted å bo?
St. Hanshaugen er sentrumsnær, men samtidig en stille og fredelig bydel, med en vennlig atmosfære der det føles både trygt og godt å bo.

Hva håper du MDG vil få til i BU i kommende periode?
Jeg ønsker at MDG skal bidra til at St. Hanshaugen bevares som en grønn lunge i byen, og at samspillet mellom natur og bymiljø forbedres og blir et godt eksempel på en levedyktig, grønn bydel. MDG kan formidle og praktisere at det ikke trenger å være en motsetning, men et gjensidig berikende forhold mellom urbane og grønne verdier.

Hvilken egeninnsats har du vært mest stolt over i livet ditt?
Om ikke stolt, så er jeg i hvert fall fornøyd med at jeg forsøker å leve etter det jeg sier, ved å virkeliggjøre mine verdier til handlinger i hverdagen. Gjør alle litt, vil vi til sammen gjøre en stor forskjell.