Sabina Syed

12. kandidat

Sabina Syed kommer från kommer från Göteborg och har bott i Oslo sedan drygt två år tillbaka. I Sverige var hon aktiv i Miljöpartiet De Gröna och upplevde att det var naturligt att fortsätta sitt engagemang i De Grønne i Norge. Syed är utbildad miljöekonom och jobbar som miljörådgivare i Bergfald Miljörådgivare.