Sindre Buchanan

3. kandidat, Kommunikasjonssjef i Partiet, nåværende BU-representant.

Hva er du mest opptatt av i nærmiljøet?

Inkluderende, trivelige, grønne byrom, som parker, plasser og hageparseller og strykning av sykkel, gange og kollektiv på bekostning av privatbilisme. Jeg vil også revitalisere lokaldemokratiet.

Hva gjør at du vil være lokalpolitiker for MDG?

Etablere et livskraftig, grønt lokalsamfunn. Tenk globalt, handle lokalt. Lokalt kan man involvere naboer, venner, og andre beboere i praktisk politikk. Det skaper nærhet, tilhørighet og sosialt felleskap.  

Hva gjør St. Hanshaugen til et godt sted å bo?

Det er en grønn og trivelig bydel, med et yrende park, ute- og kulturliv.

Hva håper du MDG vil få til i BU i kommende periode?

En rekke ting, men la meg nevne noe:

Revitalisere og etablere flere grønne byrom, f.eks. parsellhager.

Opprustning av St. Hansparken, både Tårnhuset og uteserveringa.

Fairtrade sertifisering av hele bydelen. Grønt flagg sertifisering av barnehagene. 

Innføring av støtte til grønne prosjekter etter modell fra bydel Sagene, såkalte grønne midler.

Bedre fremkommeligheten for syklende, gående og kollektiv, ved å redusere biltrafikken, f.eks. gjennom flere bilfrie eller helgestengte gater.

Hvilken egeninnsats har du vært mest stolt over i livet ditt?

Å ha bidratt til å få De Grønne inn på Stortinget, men også bystyret i Oslo og en rekke bydeler, herunder bydelsutvalget på St. Hanshaugen hvor jeg selv ble De Grønnes første representant noensinne. 

En funfact?

Er kvart skotsk og familien har egen kilt, men frykt ikke: det er ingen fare for at jeg kommer til å plage nabolaget med å spille sekkepipe med det første…