Fotocredit:

Årsmøtet 2017

Det blir årsmøte i lokalene til Bydelsadministrasjonen i Stensberggata 25 2. februar kl 18:00.

Sjekk om du har betalt kontingent og møte opp og delta på møtet.

19. januar 2017