Et vellykkket møte om et bilfritt St. Hanshaugen

Bilfritt-møteTirsdag 25. september avholdt Miljøpartiet De Grønne på St. Hanshaugen et folkemøte om bilfri bydel. Trikkefører Mads Wam Schneider og politisk rådgiver Vidar Hillesland snakket til en ivrig forsamling om muligheten for flere bilfrie gater i Oslo.

– Vi har mottatt flere innspill fra beboere som ønsker bilfrie gater i bydelen. Det var derfor naturlig for oss å ta tak i dette. Det er også i tråd med fylkeslagets samferdselspolitikk, forteller Sindre Buchanan, gruppeleder i St. Hanshaugen MDG, som også var til stede på møtet.

Trikk vs. bil

Mads Wam Schneider, som har fire års erfaring som trikkefører i Oslo, har i mange år ønsket seg flere bilfrie gater for å bedre forholdene for fotgjengere, syklister og trikken. På møtet presenterte han sitt forslag for Thereses gate.

– I dag må alle trafikantgrupper kjempe om gata. Dette gjør strekningen lite trivelig, på tross av sitt store potensial. Thereses gate er den gaten i Oslo hvor trikken står mest for feilparkerte biler. Slik trenger vi ikke ha det, sa trikkeføreren, som også presenterte ideen om miljøfartsgrense 30 km/t i Thereses gate.

Flere tok også til ordet for å stenge rundkjøringen nedenfor Thereses gate for trafikk og heller etablere et torg. Det ble også foreslått å reservere enkelte parkeringsplasser til bilkollektiver, åpne opp Bislett-elva og la den renne sammen med trikken nedover Thereses gate, eller la trikken gå på en stripe av gress.

Mange fordeler med strøksgater

Buchanan mener St. Hanshaugen har mye å lære fra strøksgater i andre bydeler, som løfter fram folkelivet og tar de offentlige plassene tilbake fra bilene. Før St. Hanshaugen MDG sender forslaget til votering i Bydelsutvalget, vil de utvikle det sammen med folket.

– Først tar vi Thereses gate, så tar vi resten av byen, sier Buchanan. – Vi vil gjøre Oslo sentrum bilfri for å øke handel, fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter og kollektivtrafikk, sier Buchanan.

Stort engasjement gir mersmak

Folkemøtet var besøkt av over 20 engasjerte Oslo-borgere. Vi satte ekstra stor pris på at to av bydelens representanter fra Venstre kom på møtet.

– Vi ønsker å takke alle som møtte opp for et virkelig flott folkemøte! Dette viser lokalpolitikkens potensiale til å engasjere og skape sosiale arenaer for alle som vil det beste for byen og bydelen sin, om vi politikere bare tør å slippe folk til. Dette ga mersmak, avslutter Buchanan.

Alle er hjertelig velkomne til å komme på våre faste møter i bydelsadministrasjonen nest siste mandag i måneden, klokken 18. Følg oss på Facebook og denne bloggen om du ønsker å få vite om nye møter og holdes oppdatert på hva vi jobber med i St. Hanshaguen MDG.