BU-nytt: September 2014

Arbeidet i bydelsutvalget (BU) er i gang igjen etter sommerferien. De Grønnes ene representant (Sindre Buchanan) er nestleder i bydelen og sitter i vippeposisjon, men har inngått en samarbeidsavtale med de rødgrønne.

I fjor fremmet De Grønne et forslag om en ny miljø- og klimahandlingsplan for bydelen, som ble enstemmig vedtatt. På augustmøtet ble noe denne evaluert, og ytterligere forbedret (se Sak 64/14 Revisjon av Miljø- og klimahandlingsplan for Bydel St. Hanshaugen 2012-2015). I tillegg kunne bydelen informere om at de har et prøveprosjekt på å ta ibruk el-sykler i bydelens tjeneste.  Vi er at oppfatning at bydelen jobber målrettet med å bedre klima, miljø og etikk.

Vi har også stemt imot forbud mot tigging i Oslo (som er ute på høring i bydelene) etter forslag fra Venstre, med bl.a begrunnelse at det å innføre et forbud mot tigging vil innebære en begrensning av ytringsfriheten, kan være i strid både med grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Selv om tigging i deler av byen har medført utfordringer, og at tigging kan oppleves plagsomt for enkelte, har tiggingen blitt betydelig redusert de senere år. De Grønne mener sosiale utfordringer som fattigdom må møtes med sosiale tiltak, ikke forbud og straff.

Neste BU møte avholdes 30 september. Møtene er åpene for alle. Har du tips til saker du ønsker å ta opp i bydel, send dette til sthanshaugen@mdg.no.