Forandring i styret

På årsmøtet i januar ble det valgt et nytt styre i MDG St. Hanshaugen. Styremedlem Jo Sannem har sagt fra seg vervet sitt. Han hadde dessverre ikke nok tid for å følge opp sitt verv i den graden han ønsket

Dermed rykker første vara Mari Rui Nygard opp fra ordinært medlem til styremedlem, og Trond Rasmussen blir første vara. Både Mari og Trond er aktive medlemmer i MDG St. Hanshaugen og har engasjert seg på ulike måter.