Har du kompetanse på web?

Disse nettsidene er under utarbeidelse, og vil bli oppdatert forløpende i tiden som kommer.

Har du kompetanse på web eller media? Da trenger vi deg!

Ta kontakt med Sindre Buchanan (sindre.buchanan@mdg.no / 92292525).