Markering i Kjærlighetsstien 2.mai

kjærlighetsstien

Velforeningene, borettslagene, sameiene og parsellbrukerne på Akerryggen ønsker å møte deg til en markering i Kjærlighetsstien torsdag 2.mai. Der får du:

INFORMASJON – KAFFE – VAFLER – SAFT – MUSIKK – ØYSTEIN GRENI FRA BIG BANG –
ILA OG BOLTELØKKA SKOLEKORPS

Program:
18.00. Beboerne rydder opp og plukker søppet i Kjærlighetsstien.
18.30. Orientering med omvisning (ca. 15 min.)
19.00. Informasjon
Ila og Bolteløkka skolekorps
Øystein Greni fra Big Bang

Markeringen gjelder motstand mot forslaget fra utbygger av Vulkan som vil omregulere store deler av friområdet mot Maridalsveien og bygge et seks etasjers hus helt inn mot Kjærlighetsstien og parsellhagene som vil dominere og ødelegge dette særegne miljøet. Det gamle veifaret her er pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim. Kjærlighetsstien knytter an til middelalderveien Telthusbakken ved Gamle Aker kirke og tilhører et kulturhistorisk miljø som med sin velstelte parsellhager, sine parker og gangveier, har overlevet midt inne i Oslo. Med sin frodige og skjermede sjarme bærer Kjærlighetsstien sitt navn med rette. I samarbeid med private og offentlige interesser vil Aksjon Akerryggen gå inn for å sette i stand de gamle stenmurene langs Kjærlighetsstien fra Maridalsveien opp på Akerryggen.