Møt våre kandidater på St. Hanshaugen!

INGRID R. FJELLBERG

Hva fikk deg til å engasjere deg politisk?
Jeg har alltid vært opptatt av naturvern, klima og rettferdighet, men selve politikken ramlet jeg uti ved en tilfeldighet under valgkampen 2013. Da oppdaget jeg De Grønne - et parti som står for en herlig og radikal politikk til det beste for både mennesker og miljø, og jeg tenkte at “søren, dette MÅ jeg bli med på!”. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli politiker, men nå kan jeg ikke forestille meg å holde på med noe annet.

Hva motiverer deg?
Jeg motiveres av 50% bunnløs frykt og 50% boblende optimisme for framtida.

Hvorfor mener du Oslo-folk og St. Hanshaugianere bør stemme på MDG?
Fordi MDG er partiet som forstår at ved å ta vare på miljøet, tar vi vare på oss selv. Det krever omstilling, men ved å gjøre byen grønn, gjør vi også byen god. Det er det flere og flere som oppdager og jeg gleder meg veldig til å se hvor flott byen vil bli etter fire nye år med grønt styre.

Hva slags samfunn ser du for deg om 20 år (lokalt, nasjonalt og globalt)?
På en dårlig dag ser jeg for meg et samfunn med store flyktingstrømmer, økt konflikt, elendig biomangfold, matmangel, drittvær og krise i sjokoladeindustrien. På en god dag ser jeg for meg et samfunn hvor vi deler mer, jobber mindre og tar bedre vare på tingene våre, på hverandre og på jordkloden.

Hvordan ser du for deg at bydelen kan bidra til et grønt skifte/omstilling?
Bydelen kan fortsette å gjøre det enklere for folk å ta miljøvennlige valg i hverdagen, bruke byrommene til smarte, grønne og trivelige tiltak, og bruke innkjøp og tilskuddsmidler til å støtte nye, grønne næringer og skape et større marked for miljøvennlige varer og tjenester.

På hvilke områder mener du bydelen kan forbedres?
Bydelen er allerede et fantastisk sted å bo, synes jeg! Men vi kan ta enda bedre vare på barna og de unge, både ved å gjøre gatene tryggere, styrke fritidstilbudene og utvide ordninger med skolemat, for å nevne noe. Også ønsker jeg meg et “staudeløft” i parker og gater!

Hva mener du er den største utfordringen bydelen står overfor?
Folk i bydelen er bekymra for ungene sine ute i gatene, og vi har en høy andel sykkelskader. Jeg tror vi har en vei å gå med tanke på å gjøre bydelen enda tryggere å bevege seg i for myke trafikanter.

Hva er det viktigste løftet du ønsker å gjennomføre i perioden din?
Jeg ønsker å gi gatene et løft: gjøre det både tryggere og triveligere å bevege seg i bydelen.

Har du noen favorittquote?
«Egentligen gäller det endast detta; att inte tröttna, aldrig bli ointresserad, likgiltig, tappa sin dyrbara nyfikenhet – då tillåter man sig att dö. Så enkelt är det, är det inte?» - Tove Jansson

Har du noen favorittpolitiker?
Magid Magid, tidligere ordfører i Sheffield for De Grønne. Han er rå.

Og sist, men ikke minst: har du noen siste ord for dagen?
Grønn på! Hehe.

MIKKEL STORM GLOMSTEIN

Hva fikk deg til å engasjere deg politisk?
Jeg har vært opptatt av klima siden 2006. Først som aktivist med 350.org, deretter forsøkte jeg å starte Norsk klimanettverk, som var tenkt som en folkeaksjon. Når det ikke ble slik jeg ønsket, forsøkte jeg å engasjere meg politisk i Venstre, men mistet raskt tiltroen til at de virkelig ønsket å prioritere klima, så i 2010 gikk jeg over til MDG og jobbet med å bygge partiet.

Hva motiverer deg?
At jeg er glad i ting og opplever mange sider ved livet som er verdifulle og verdt å ta vare på.

Hvorfor mener du Oslo-folk og St. Hanshaugianere bør stemme på MDG?
Fordi MDG er det partiet som i størst grad har lykkes med å ta innover seg hva slags situasjon vi i dag har plassert oss i. Skal vi komme oss noenlunde helskinnet gjennom de neste ti-årene trenger vi en betydelig omstilling, og MDG er det eneste partiet som har vist at de er villig til å begynne på denne prosessen.

Hva slags samfunn ser du for deg om 20 år (lokalt, nasjonalt og globalt)?
Enten er vi i ferd med å løse klimakrisen og lever i en helt annen relasjon til omgivelsene enn i dag, eller vi står midt i en sivilisatorisk kollaps. Selv håper jeg på og jobber for det første.

Hvordan ser du for deg at bydelen kan bidra til et grønt skifte/omstilling?
Det er mye vi kan gjøre på St Hanshaugen for å bli en mer bærekraftig bydel. Både når det gjelder å gjøre St Hanshaugen til en bydel der det er lettere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Til hvordan vi utnytter fasader, overflater og offentlige rom på en måte både skaper mer trivsel, og bidrar til å binde mer CO2, skape energi eller til å bidra til det totale energiregnskapet ved å reflektere mer sollys etc.

På hvilke områder mener du bydelen kan forbedres?
Som relativt ung mann ved god helse opplever jeg St Hanshaugen som en på de fleste måter god bydel å bo i. Enkelte gater har mye biltrafikk og støy, og det er grep vi kan gjøre for å bedre kulturtilbudet og gjøre bydelen til et enda mer spennende sted å bo og virke. Jeg har vært så heldig å sitte to år i Oppvekst, kultur, og lokalsamfunn-komiteen i bydelen, og har i slik fått et lite innblikk i hvordan bydelen er for andre grupperinger. Og det er opplagt slikt at vi har et stykke å gå når det gjelder å øke fremkommeligheten for eldre, sikre unge gode fritidstilbud, og gjøre det lettere for folk som har et ønske om å leve miljøvennlig men er avhengig av å få en tettpakket hverdag til å gå opp.

Hva mener du er den største utfordringen bydelen står overfor?
Selv om St Hanshaugen føles en grønn bydel, er vi sentrumsbydel og den bydelen som har minst grønt område og boltreplass per innbygger i Oslo. Vi sliter tidvis med dårlig luftkvalitet. Og vi har stor andel sykkelskader - det er en del vanskelig kryss.
Ellers jmfr foregående spørsmål.

Hva er det viktigste løftet du ønsker å gjennomføre i perioden din?
Jeg vil sikre at alle avgjørelser som tas i bydelsutvalget har en grønn betoning, og at vi ikke vedtar noe uten at vi samtidig har sett på det i et miljøperspektiv. Jeg ønsker også være lyttende og bidra til å gjøre det lettere for bydelens innbyggere å føle at det er lav terskel for å ta kontakt, om det er ved å møte opp på åpen halvtime, eller direkte (jeg jogger mye på St Hanshaugen og kan stoppes) på annen måte mate sine tanker, behov og innspill inn bydelens arbeid.

Har du noen favorittquote?
The trick [William Potter] is not minding that it hurts.

Har du noen favorittpolitiker?
Robert F. Kennedy.

Og sist, men ikke minst: har du noen siste ord for dagen?
Hør på «This Woman’s Work» av Kate Bush. Jeg tror kanskje det er favorittsangen min.

VIDAR ISAKSEN

Vidar har bodd i bydelen siden 2005 og har tverrfaglig utdanning innen energi, miljø og teknologi. I forbindelse med studier på Senter for utvikling og miljø - UiO, kom han tett på grønne pionérer som Olav Benestad (MDG grunnlegger) og Arne Næss (dypøkologiens far). De siste 20 årene har han jobbet som forretningsutvikler, innovatør, prosjektleder, konsulent, selger og markedsfører innen IKT både nasjonalt og internasjonalt. Vidar har følgende motto, ansvar det tar man! - og har alltid vært engasjert i sitt nærmiljø. Han er også sosial og er en aktiv bruker av bydelens grøntområder og serveringssteder. Som folkevalgt i bydelen vil han alltid stemme for det grønneste alternativet eller eventuelt vise vei mot noe som er enda bedre for mennesker og miljø.

Hva fikk deg til å engasjere deg politisk?
Muligheten til å påvirke eget nærmiljø.

Hva motiverer deg?
Mennesker, god livskvalitet og resultater.

Hvorfor mener du Oslo-folk og St. Hanshaugianere bør stemme på MDG?
MDG betyr størst mulig fart og kraft i miljøarbeidet.

Hva slags samfunn ser du for deg om 20 år (lokalt, nasjonalt og globalt)?
I 2039 er St. Hanshaugen den grønneste bydelen i Oslo. Norge er 100% fornybar på energifronten og landet er en global stormakt og eksportør innen grønn teknologi.

Hvordan ser du for deg at bydelen kan bidra til et grønt skifte/omstilling?
Bydelen har en unik mulighet til å gå foran når det gjelder velferdsteknologi og grønn urban byutvikling.

På hvilke områder mener du bydelen kan forbedres?
Tryggere oppvekstvilkår, i forhold til trafikk, for barn. Lokalt sosialt engasjement og frivillighetsarbeid. Flere grønne tak og “lunger”.

Hva mener du er den største utfordringen bydelen står overfor?
Tryggere oppvekstvilkår, i forhold til trafikk, for barn.

Hva er det viktigste løftet du ønsker å gjennomføre i perioden din?
Tryggere oppvekstvilkår, i forhold til trafikk, for barn.

Har du noen favorittquote?
Du må gjøre akkurat som du vil - fordi det gjør du uansett.

Har du noen favorittpolitiker?
Nei

Og sist, men ikke minst: har du noen siste ord for dagen?
Om du ønsker størst mulig fart i klima- og miljøarbeidet - er det beste valget MDG.