Sammendrag årsmøte 2013

Den 21. januar samlet medlemmene i MDG St. Hanshaugen seg til årsmøte. 10 engasjerte grønne partivenner fant veien til Bydelsadminstrasjonens lokaler på St. Hanshaugen. Møtet begynte med et innslag fra Sindre Buchanan, MDGs representant og nestleder i Bydelsutvalget St. Hanshaugen. Under tittelen «Politisk og organisatorisk bydel » forklarte Buchanan hvordan lokalpolitikken i bydelen fungerer og hvilken rolle MDG kan spille på St. Hanshaugen.

Deretter ble både årsmelding for 2012 og årsplan for 2013 fremlagt. Styret gleder seg over en kontinuerlig vekst av medlemsmassen i løpet av året og at flere har ytret ønske om å engasjere seg aktivt i det lokale partiarbeidet. Dette blir spesielt viktig i år på grunn av høstens Stortingsvalg.

Valgkamp blir årets største tema – også i St. Hanshaugen og styret oppfordrer alle som har lyst til å engasjere seg til å ta kontakt. I tillegg planlegges det temakvelder og at samarbeidet i MDG Oslo vest skal fortsettes og styrkes.

Under årsmøtet ble Susanne Lavoll Johannessen valgt inn som nytt syremedlem. Rebekka Reitan, Mikkelai Downing og Richard Rud ble valgt som vara.

STH MDG aarsmelding 2012

STH MDG aarsplan 2013 (org)