«Vi har allerede endret norsk politikk …»

…sier Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant, og referer til det imponerende arbeidet partimaskineriet med sine tillitsvalgte og frivillige, gjorde under valgkampen for å få frem klima- og miljøsakene i media under valgkampen. Dette førte til ringvirkninger hvor andre ’sovende’ miljøpartier, for eksempel SV og Venstre, endret retorikk underveis og førte miljøsakene sterkere enn hva de gikk inn med i valgkampen med. Miljøpartiet de Grønne (MDG) har endelig reist seg og gjort sitt inntog i den norske politiske arena, og i løpet av det siste året har medlemsmassen økt betydelig. Nå er det tid for lokallag å se videre mot neste kommunevalg og for våre folkevalgte å komme inn i den nye politiske hverdagen på Stortinget.

Bydelslaget for MDG på St. Hanshaugen holdt sitt første medlemsmøte etter valget 13. november i menighetslokalene til Markus kirke, og oppmøtet viste den fantastiske utviklingen Partiet selv har gjennomgått det siste året: ny stortingsrepresentant, mange nye engasjerte medlemmer og begeistring for grønn politikk. Under tema ”Veien videre mot 2015” dreide møtet seg i hovedsak om mobilisering av medlemmer og styrking av lokallag fram mot neste lokalvalg i 2015. St. Hanshaugen er Oslos grønneste bydel, og MDG sitter i posisjon i Bydelsutvalget (BU) og med 9% oppslutning ved høstens valg, ligger partiet godt an til å gjøre det bra i neste valg.

Sindre Buchanan, nestleder i BU, informerte om hvilke saker MDG har jobbet for: En konkretisering og målformulering av miljø- og klimaplanen for bydelen, bilfri gate i Thereses gate, samt åpning av parsellhager i et ubrukt grøntområde ved Adamstuen.

«Oslo skal bli et utstillingsvindu for grønn politikk – vi skal ha den mest visjonære og fremtidsrettede storbypolitikken i Norge.»

Harald Nissen, nasjonal talsperson for partiet, snakket deretter om større linjer i lokalpolitikken. Oslo skal bli Norges grønneste by og være et utstillingsvindu for grønn politikk til neste valg, og dette skal skje ved at de Grønne blir synlig i politikken, både i form av gjennomførbar grønn politikk og – ikke minst, en brytning av den tradisjonelle politiske aksen. For å komme dit, er partiet nødt til å styrke lokallagene, sier Nissen.

I tiden fram mot lokalvalget 2015 er det tid for å fokusere medlemsoppbyggning og aktivisering. Som representant for valkomiteen i St. Hanshaugen informerte Hans Joar Høiby Hansen deltakerne om hvordan de kan være aktive medlemmer i bydelen. Valgkomiteen jobber for tiden med nominering av aktuelle kandidater til det kommende styrevalget. Det sistnevnte gjøres under bydelens årsmøtet som vil bli holdt 8. januar. Ønsker man selv å stille som kandidat eller kjenner man én som kan passe i styret tas det kontakt med medlem@mdg.no.

Etter møtet var det feiring av valgresultatet og medlemsmingling på Underwater Pub.