Fotocredit: Linn Kaasa

Valg 2015

De Grønnes visjon for bydel St. Hanshaugen er grønt og urbant lokalsamfunn, der alle kan delta og bli hørt. Et bærekraftig lokalsamfunn er, slik vi ser det, selve grunnlaget for at folk skal kunne leve gode liv, både i vår tid og i fremtiden.
Vi vil jobbe for en bydelspoltikk som fremmer en bærekraftig utvikling basert på tre solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med framtidige generasjoner og solidaritet med dyr og levende natur.

4. august 2015