I årets valg fikk vi 8,8% oppslutning på St. Hanshaugen! Dette er et av de beste resultatene i hele Norge, all ære til våre frivillige.

Vil du hjelpe oss å virkeliggjøre vår grønne politikk på St. Hanshaugen?

Med tre representanter i Bydelsutvalget har Miljøpartiet de Grønne en betydelig innflytelse lokalt. Vi trenger flere aktive medlemmer som er villige til å inneha verv eller rådgi våre representanter. Ta kontakt!